ЗА НАС

Сити Кредит

София Комерс Кредит Груп АД

 


   София Комерс Кредит Груп АД е основано през 2006 година и се финансира от уставния капитал, внесен от акционерите.


   Предмет на дейност на акционерното дружество, е да предоставя кредити на юридически и физически лица при опростена процедура за всякакви цели.


    София Комерс Кредит Груп АД има лиценз за финансова институция, издаден от БНБ. вижте лиценза...


    София Комерс Кредит Груп АД има регистрация по Закона за защита на личните данни.


    През 2007 година Дружеството емитира частна облигационна емисия в размер на 1 милион EUR.


    От месец Август 2009 година емисията е публична и се търгува на Българска Фондова Борса.


    София Комерс Кредит Груп АД е коректен партньор, който спазва изключително стриктно сключените договори и споразумения.

© 2016 CityCredit.BG